دوست من رایانه : رایانه یک میز زیبا دارد

دوست من رایانه : کامپیوتر هم مغز دارد

آموزگار گفت کامپیوتر مانند ما آدم‌ها مغز دارد. مغز کامپیوتر را درون جعبه‌‌ى فلزى گذاشته‌اند. مانند مغز ما آدم‌ها که درون استخوان‌هاى محکم سر است. کامپیوتر یک صفحه کلید و یک موش کوچولو دارد. با کمک این دو تا می‌توانیم به کامپیوتر دستور بدهیم که چه کارى انجام دهد. بخش‌هاى کامپیوتر مانند اعضاى یک خانواده هستند که با همکارى می‌توانند کارهاى بزرگ انجام دهند.

/ 0 نظر / 21 بازدید