لبخند گل های جنگلگل هایی که در انزوای جنگل می رویند 

عطر خود را منتشر می کنند 

چه کسی آنجا باشد که از آن ها قدردانی کند ،چه نباشد 

چه کسی از کنارشان بگذرد ،چه نگذرد ..


ﻣﻌﻄــّﺮ ﺑﻮﺩﻥ، ﻃﺒﯿﻌﺖِ ﮔﻞ ﺍﺳﺖ؛ 


ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺍﻧﺴﺎن‌هاﯾﯽ ﮐﻪ ﻭﺟﻮﺩﺷﺎﻥ ﺳﺮﺷﺎﺭ ﺍﺯ ﻋﺸﻖ ﺍﺳﺖ

و


بی هیچ توقعی لبخند می‌زنند و مهربانند.


تقدیم به آن‌هایی که بی‌توقع مهربانند...

                                             گل هدیه ی خداست 

/ 0 نظر / 26 بازدید