چیستان

 

چیستان‌های یک کلمه‌ای

1. آن چیست که چه پُرباشد و چه خالی وزنش یکی است.

2. یک زن وشوهرهفت پسردارند وهر پسر یک خواهر این خانواده چند نفرند.

3. آن چیست که دررادیو و دریا مشترک وهر دو آن را دارند.

4. آن چیست سفید است قند نیست ریشه دارد درخت نیست.

5. آن چیست سخت است ولی سنگ نیست تخم می گذارد و مرغ نیست چهارپا دارد و سگ نیست.

6. آن چیست لباس سیاهی به تنش، کلاه سبزی به سرش.

7. منم آن میوه ای که هر که خورد     می خورد بی حساب ویتامین

اولم هست حرف اول سیر     دومم هست حرف دوم چین

سوم حرف آخر آب است     گر تو بشناختی کنم تحسین

8. آن چیست که وقتی هوا گرم می شود لباس می پوشد ، وقتی هوا سرد می شود لباسش را بیرون می آورد.

 

جواب

1. نوار

2. 10 نفر

3. موج

 

4. دندان

 

5. لاک پشت

 

6. بادمجان

 

7. سیب

 

8. درخت

 

 

آن چیست که...؟

 

1- آن چیست که دو پا دارد و دو پای دیگر هم قرض می کند و می رود و کسی هم به گردش نمی رسد؟

2- آن چیست که هرچه از آن برمی دارند،بیشتر می شود؟

3- آن چیست که روز پر است و شب استراحت می کند؟

4- آن چیست که ورزشکاران به خاطر شکستنش جایزه می گیرند؟

5- آن چه گرد سبز رنگی است که اگر در آب بریزند،قرمز می شود؟

6- آن چیست که مورچه داره ، اما مار نداره ؟

7- آن چیست که تا اسمش را می آورند می شکند؟

8- آن چیست که همه آن را دارند ؟

 

پاسخ

1- دوچرخه

2- چاه

3- کفش

4- رکورد

5- حنا

6- نقطه

7- سکوت

8- اسم


/ 0 نظر / 5 بازدید