طلوع مهر

 

  

دانلود سرود "همشاگردی سلام"

 

قسمتی از متن سرود:

  

 شعرهای مدرسه, شعر درباره مدرسه, مدرسه رفتن

آغاز سال نو، با شادی و سرور همدوش و همزبان، حرکت به سوی نور

 

 

 

 آغاز مدرسه، فصل شکفتن است در زنگ مدرسه بیداری من است

 

 

 

دردل دارم امید،برلب دارم پیام،همشاگردی سلام، همشاگردی سلام

 

 

 

 

 

 

 

باز آمد بوی ماه مدرسه 
 بوی بازی های راه مدرسه

بوی ماه مهر ماه مهربان 
بوی خورشید پگاه مدرسه

از میان کوچه های خستگی 
 می گریزم در پناه مدرسه

باز می بینم ز شوق بچه ها 
 اشتیاقی در نگاه مدرسه

زنگ تفریح و هیاهوی نشاط 
 خنده های قاه قاه مدرسه

باز بوی باغ را خواهم شنید
 از سرود صبحگاه مدرسه

روز اول لاله ای خواهم کشید
سرخ بر تخته سیاه مدرسه

قیصر امین پور


شعرهای مدرسه, شعر درباره مدرسه, مدرسه رفتن

 


/ 0 نظر / 6 بازدید