وارونه سازی مشکلات خواندن

وارونه سازی تمایل به معکوس کردن حروف و واژه هایی است که فقط از نظر جهت با یکدیگر تفاوت دارد.نظیر پ به جای س ،‌دور به جای رود ،‌زور به جای روز  زار به جای راز .

چپه سازی یکی دیگر از خطاهای منداول است نظیر م به جای ما است.خوانندگان ضعیفی که با این مشکل مواجه اند حتی ممکن است با برعکس نوشتن خود (‌نوشتن آینه ای )‌را تداعی کنند .

وارونه سازی در خوانندگان مبتدی بسیار متدوال است .درمراحل آغازین خواندن چنین خطاهایی صرفا نشان دهنده ی بی تجربگی در حروف و واژه هاست .

عموما با کسب تجربه و مهارت در خواندن و وارونه سازی ناپدیدی نمی شود. بنابراین،‌معلم ها باید تشخیص دهند که وارونه سازی کودک موقتی است و جنبه ای تحولی دارد(‌درچنین مواردی باید آن را نادیده گرفت )یا اینکه به علت ناتوانی ای است که مانع فرایند خواندن می شود و نیاز به درمان خاص دارد.در زیر روش هایی ترمیمی ارائه می شود:
1. هر بار بر یک حرف متمرکز شوید بطور مثال ،‌با حرف ب آغاز کنید ،‌نمودار بزرگی درست کنید و با کاربرد (واژه یادآور ) نظیر بادام آن را آموزش دهید.

2.  برای اینکه دانش آموز واژه یا حرفی را اشتباه نگیرد آن را روی کارتی بزرگ یا روی تخته سیاه بنوسید یا شکل حروف را برجسته درست کنید و از دانش آموز بخواهید آن را با انگشت لمس و ردگیری کند تا به تقویت حرکتی او نیز بینجامد.

3. زیر حرف اول کلمه ای که ممکن است دانش آموز را سر در گم کند خط بکشید یا حرف اول آن را رنگی بنویسید.

4. برای تقویت تلفظ کلمه ای که ممکن است دانش آموز را سر در گم کند به آموزش آواها بپردازید.

5. کلمه ی مورد نظر را بنوسید و ضمن نوشتن آن را تلفظ کنید .

6.ازتدابیریادیاراستفاده کنید.به طور مثال ،به کودک بگوییدبرای نوشتن (ب)اول فقط به نصف اول (ب)آخر نیاز داریم و نصف دوم (ب) آخر را هر وقت (‌ب)آخر آمد به نصف اول آن می چسبانیم.

برگرفته از کتاب ناتوانی عای یادگیری (نظریه ها، تشخیص و راهبردهای تدریس )صفحه 556

/ 0 نظر / 22 بازدید