نماز

بابا من وضو گرفتم. بعد به اذانی هم که گفتید گوش دادم. حالا می‏خواهم نماز بخوانم. 
بابا نگاه کن! علی هم نماز می‏خواند. 
نه پسرم. علی فقط خم و راست می‏شود.

 

 

او نمی‏داند که نماز یعنی چه. اما تو می‏دانی. می‏دانی که این کار را برای خدا می‏کنی و می‏دانی که اول باید کدام نماز را بخوانی.
بچه‏ها بازی را بگذارید برای بعد از نماز. وقتی در اول هر نماز الله اکبر می‏گویید، باید آرام بایستید و تکان نخورید.

 

 

وای! بابا زنبور را بکش! الان نیشت می‏زند. 
مگر نمی‏بینی بابا برای رکوع خم شده است! او که نمی‏تواند زنبور را بکشد.

 

 

رضا درست می‏گوید، دخترم. در موقع رکوع نمی‏توانیم از حالت رکوع خارج شویم. در موقع حرکت‏های دیگر نماز هم نباید جا به جا بشویم.
/ 0 نظر / 6 بازدید