عید نیمه شعبان بر همگان مبارک باد .

 

 

نـو کنید جـامه را پـاک کنید خـانه را 

 

گل بزنید قبله را مهدی ما میرسد
 
هـوش کـنید مست را آب زنید دست را

 

سجده کنید هست را مهدی ما میرسد

 

سیر کنید گشنه را آب دهید تشنه را
 
دور کـنید غصـه را مهـدی مـا میرسد

 

عفو کنید بنده را ارج نهید زنده را

 

یاد کنید رفته را مهدی ما می رسد

 

مژده ای دل که مسیحا نفسی می آید
                    که ز انفاس خوشش بوی کسی می آید
از غم هجر نکن ناله و فریاد که من
                               زده ام فالی و فریادرسی می آید
کس ندانست که منزلگه معشوق کجاست
                                         این قدر هست که بانگ جرسی می آید
از ظهور برکاتش نه من خرم و بس
                                      عیسی اینجا به امید نفسی می آید
همه اعیان جهان چشم به راهش دارند
                                         هر عزیزی ز پی ملتمسی می آید
فیض دارد سر آن که به رهت جان بازد
                                    هر کس اینجا به امید هوسی می آید
دوست را گر سر پرسیدن بیمار غم است
                                    گو بیا خوش که هنوزم نفسی می آید

حافظ

با تشکر از وبلاگ شکوفه های سعادت پایه دوم 

/ 0 نظر / 23 بازدید