تکلیف از روی جدول کلمات

تکلیف از روی جدول کلمات 

 حروف ه -ـهـ  - ـه  را  قرمز کن 

حرف ص و ض  آبی شود

ع  و غ را زرد کن

حرف ح را سبز کن 

حرف ق را بنفش کن 

حرف ط و ظ را صورتی کن 

و سپس یکی از والدین از روی کلمات دیکته بگوید 

و شما هر کلمه را با یک رنگ جدا گانه بنویس 

و بعد برگه را می توانی مثل بلیط از روی خط های افقی

 تا لبه سفید آن ببری و  به طور شانسی از کلمات 5 بلیط  

جمله های خنده دار بنویسید و روز بعد در کلاس بخوانید.

/ 0 نظر / 7 بازدید