ریاضی انیمیشن های ریاضی

 

یک بازی جالب برای یادگیری جمع اعداد یک رقمی

 

یک فایل آموزش برای تفریق اعداد سه رقمی(بدون انتقال)

 

یک کارگاه علمی برای جمع اعداد دورقمی

 

یک بازی جذاب برای جمع اعداد یک رقمی

 

یک بازی جذاب برای جمع اعداد دورقمی

 

 

تمرینی جالب برای تفکیک اعداد دورقمی وجمع آنها

 

 تمرینی برای یادگیری جمع اعداد برروی بردار

تمرینی برای یادگیری جمع اعداد دورقمی (بدون انتقال)

 

 

تمرینی جذاب برای یادگیری ساعت

 

 

 تمرینی برای مقایسه ساعت دیجیتال وعقربه ای 

 

تمرینی برای یادگیری جمع اعداد دو رقمی(با انتقال)

 

 

تمرینی برای یادگیری اندازه گیری

 

 

 تمرینی برای یادگیری ساعات قبل وبعد از ظهر

- صدگان عدد 79 کدام است ؟

الف- 7ب- نداردج- 0د- ب و ج

2- به جواب جمع چه می گوییم ؟

الف- باقی ماندهب- حاصل جمعج- تفریقد- هیچ کدام

3- کدام شکل ضلع ندارد ؟

الف- مثلّثب- مستطیلج- مربّعد- دایره

4- کوچک ترین عدد سه رقمی با رقم های ( 2 و 0 و 6 ) کدام عدد است ؟

الف- 620ب- 260ج- 206د- 602

5- علی اگر 200 تومان از مادرش بگیرد 700تومان خواهد داشت . پول علی چند تومان است ؟

الف- 900 تومانب- 400 تومانج- 600 توماند- 500 تومان

6- اگر 165 روز از یک سال بگذرد چند روز از سال باقی می ماند ؟

الف- 310 روزب- 365 روزج -300 روزد- 265 روز

7- یکنوزاد 8 ماهه چند ماه از یک سال کوچک تر است ؟

الف- 15 ماهب- 5 ماهج- 6 ماهد- 4 ماه

8- اگر ساعت 20 دقیقه به 12 باشد 20 دقیقه بعد ساعت چند خواهد شد ؟

الف- 55 : 12ب- 55 : 11ج- 12د- 50 :11

9- هر سال چند ماه دارد ؟

الف- 4 ماهب- 10 ماهج- 3 ماهد- 12 ماه

10 - اگر از 365 روز 65 روز بگذرد چند روز باقی می ماند ؟

الف- 30 روزب- 65 روزج- 300 روزد- 71 روز

1- الگوی عددی زیر را ادامه بده .                                                                          

                                              .......... - .......... - .......... - .......... - 50 - 40 - 30

                                         .......... - .......... - .......... - .......... - 215 - 210 - 205

              

2- قبل و بعد اعداد زیر را بنویس .

............................. - چهل و نه - ..............................         

           .................... - 239 - ....................

.............................. - هفتصدو یک - ..........................       

            .................... -  380 - ....................

 

3- در شمارش 6 تا 6 تا ، بعد از عدد 16 کدام عدد است ؟

4- دهمین عدد بعد از 85 کدام عدد است ؟

5- سهیل  و 7 نفر دیگر از دوستانش در کلاس بودند . 4 نفر دیگر به کلاس آمدند . و 3 نفر خارج شدند . حالا چند نفر در کلاس هستند ؟

6- امروز هفتم ماه است . 8 روز بعد چه روزی از ماه است ؟

7- امروز هفتم ماه است . چند روز از این ماه باقی مانده است ؟

8-  جاهای خالی را عدد مناسب بنویس .

100 سکّه ی 1 ریالی = ............... سکّه ی 10 ریالی

10 سکّه ی 10 ریالی = .............. سکّه ی 100 ریالی

80 سکّه ی 1 ریالی = .............. سکّه ی 10 ریالی

1 سانتی متر = .............. میلی متر

3 سانتی متر و 2 میلی متر  = ............. میلی متر

14 میلی متر = ............. سانتی متر و ............... میلی متر

9- اگر از هر طرف صف بشماریم ، عماد نفر سوم است . در این صف چند نفر ایستاده اند ؟

10- ساعت پنج و ربع است . رضا قرار است یک ساعت و نیم دیگر به خانه ی مادر بزرگش برود . او چه ساعتی از خانه خارج خواهد شد ؟

11- باز شده ی اعداد زیر را بنویس .

 

............ + .............. + ............. = 606    ............ + ............ + .............. = 790

    ........... + .............. + ............. = 568   ........... + ............. + ............ = 452

 

12- با استفاده از رقم های 3 و 4 برای یکی ها و 2 و 6 برای ده تایی ها ، هر چندتا که می توانی عدد دو رقمی بنویس .

/ 1 نظر / 2 بازدید
یوسف

با سلام خدمت شما وبلاگ نویس محترم انصافا وبلاگ زیبایی دارین.این رو جدی میگم... به فروشگاهای ما هم سر بزنید ادرس فروشگاها http://yousaf.mizbanshop.com/ http://amirali2.mizbanshop.com/ http://se7en.tbuy.biz/ http://yousaf.mihanstore.net/ http://amirali.parsj.ir/ http://amirali.1002shab.net/cat/view/51 http://amirali.1002shab.net/ http://yousaf.hojreh.ir/ http://amirali.bitasell.ir/ http://amirali.bitasell.ir/ http://amirali.zanbilshop.net/ http://yousaf.mihanstore.net/ http://amirali.eshopfa.biz/ http://yousaf.eslamshop.ir/ http://amirali.elikanmarket.ir/ http://amirali.novinstore.net/ http://amirali.bermoda.biz/ http://amirali.marketfa.biz/ امیدوارم موفق باشین.