روش های حل مسئله با روش نمایش و قصه گویی

مطلب زیر از کتاب مفید همکار خوبمان  سرکار خانم محبوبه  جامع یزرگی آموزگار ارزشمند دبستان اخترمعدل شیرازیرگرفته شده است.

 ایشان تجارب ارزنده ی خود و دیگر همکارانشان را دز این کتاب جمع آوری نموده اند و سعی کرده اند مفاهیم را با بازی به بچه ها آموزش دهند.

از این به بعد سعی می کنم برای استفاده ی خود و همکارانم  در هر هفته یکی از تجارب ارزشمند این معلم پرتلاش و به روزمان را بگنجانم.

مطلب زیر یکی از تجارب زیبای ایشان است.

روش های حل مسئله

 بهتر است بعضی از مسئله ها را به صورت نمایشی نشان داد.

_ یک دانش آموز مغازه دار است و 13 مداد دارد. دانش اموز دیگر به مغازه می رود و 5 مداد می خرد بعد از نمایش بچه ها باید مسئله را توضیح دهند و حل کنند.

_ ساعت 12 و 30 کلاس درس شروع می شود . این درس 50 دقیقه طول می کشد. این کلاس چه ساعتی به پایان می رسد؟ با استفاده از یک ساعت که جلو بچه ها قرار داده زمان را می گیریم.

_ مسئله های ریاضی را با روش نمایش و داستان گویی ملموس تر کنید. برای مثال 8 کتاب به کودک بدهید و 5 کتاب نگه دارید .سوال کنید : چند کتاب داشتیم؟ چند کتاب به زهرا دادم؟ چند کتاب را نگه داشتم؟در این باره از کودک بخواهیم تا داستانی را بگوید. داستان را روی تخته یا مقوا بنویسید . این فعالیت ها را تکرار کنید._ مقداری اشیای بچه ها مثل مداد ، پاک کن و ... روی میز قرار داده و قیمت آن ها را روی آن می چسبانیم . پولی به بچه ها می دهیم تا از آقای مغازه دار که یکی از دانش آموزان است خرید کند و بقیه پول را پس بگیرند و مسئله بسازند و حل کنند .مسئله ای به آن ها بدهید و طبق آن باید از مغازه خرید کنند و گزارش دهند.

برگرفته شده از کتاب بازی و آموزش

/ 0 نظر / 20 بازدید