دانشمند کوچک : چگونه پژوهش کنیم

اگر ما بخواهیم درباره‌ی چیزی تحقیق یا پژوهش کنیم بهتر است یک کتاب دانشنامه پیدا کنیم. دانشنامه چیست؟ دانشنامه کتابی است که درباره‌ی همه چیز یاد می‌گیریم. برای مثال، درباره‌ی گیاهان، جانوران، کشورها، بدن انسان، کره‌ی زمین، خورشید و ستارگان، فضانوردان و خیلی چیزهای دیگر.

 

  AWT IMAGE

 

وقتی پرسشی دارید، آن را از چه کسی می‌پرسید؟ از پدر، مادر، معلم یا از یک دوست دانا؟ حالا تصور کنید اگر یکی از جانوران پرسشی داشته باشد، چه کار باید بکند. پاسخ پرسش‌های خود را از چه کسی باید بشنود؟


/ 0 نظر / 44 بازدید