# تربیتی

ذکر ایام هفته با شعر

بعد از روز یکشنبه                          رسید روز دوشنبه ازته دل میخونم                             خدای مهربونم تو قلبای ماجاته                             یاقاضی الحاجاته سه شنبه هم یه روزه                   نذار دلت بسوزه بازم خدا خدا کن                            نعمتاشو نگا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید

تربیتی

    زندگی بــــــــــــــــــــاور می خواهد...... از جنس امــــــــــــــــــــید...... به رنـــــــــــــــــــگ خدا.......   همیشه یادت باشه که در هر اتفاقی حکمتی نهفته هست.. . ادامه مطلب
/ 0 نظر / 3 بازدید