# روانشناسی

تربیتی

    زندگی بــــــــــــــــــــاور می خواهد...... از جنس امــــــــــــــــــــید...... به رنـــــــــــــــــــگ خدا.......   همیشه یادت باشه که در هر اتفاقی حکمتی نهفته هست.. . ادامه مطلب
/ 0 نظر / 10 بازدید