# زنگ_فارسی

نمونه سوال

نام :               پایه تحصیلی : دوم دبستان               نام درس: بنویسیم نام خانوادگی:       مدت پاسخگویی : 60   دقیقه        نام معلم : دیماه               دبستان :                       تاریخ امتحان :       /       /     ردیف سوال                                                                   صفحه ی  1   1 کامل کن .      به کسی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 13 بازدید